20 Aralık 2017 Çarşamba

Kararın Verildiği Duruşma Tutanağı


12 Aralık 2017 Salı

Üç Katına Kadar Tazminat Talebim (12): Karar Çıktı ve Kesinleşti

Herkese Merhabalar,

Hepinizin bildiği gibi Rekabet Kurulunun Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 12 banka hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (RKHK) 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 08.03.2013 tarihide idari para cezasına hükmetmiş ve kararın detaylarını bize sunan gerekçeli karar 15.7.2013 tarihinde yayımlanmıştır.

Bunun üzerine, rekabet ihlali yapan ve Rekabet Kurulunun idari para cezası verdiği 12 bankadan birisi olan ve ihlalin devam ettiği tarihlerde taşıt kredisi kullandığım Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) hakkında, rekabet ihlalin gerçekleştiği dönemde kullandığım taşıt kredisi nedeniyle ödediğim yüksek faizden kaynaklanan zararımın tazmini amacıyla RKHK'nın 57. ve 58. maddelerine dayanarak Anadolu 17. Asliye Ticaret Mahkemesinde  1 Ağustos 2013 tarihide tazminat davası açmıştım.

Bugün, ironik bir şekilde, Rekabet Kurumunda Rekabet Uzman Yardımcısı oluşumun 16. yıl dönümünde, 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan davamda karar çıkmış bulunmaktadır.

Hatırlarsanız bir önceki duruşmada hesap bilirkişi tarafından Vakıfbank'ın taşıt kredilerinde ihlalini gösteren bir bilgi bulamadığı için hesaplama yapamadığına ilişkin raporu görüşülmüş ve rapora karşı beyanlar için taraflara 2 hafta kesin süre verilmişti. Bir kez daha başta bütün detayları içerecek şekilde hem dosyayı özetleyip hem de hesabın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin detayları içeren dilekçemi süresi içinde dosyaya ibraz edip dava günü beklemeye geçmiştim.
Bugün yapılan duruşmada, hesap bilirkişisi hesaplamayı yapamamış olmasına rağmen Mahkeme davayı kabul etmiş ve benim yaptığım hesabı üzerinden şu karara varmıştır.

·     "Davanın KABULÜ ile ile davalı banka tarafından davacıdan kesintisi yapılan 581,24 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı bankadan alınarak DAVACIYA ÖDENMESİNE,
·   4054 sayılı Kanunun 58/2 maddesi uyarınca yapılan kesintinin 2 katı tutarındaki tazminatın 1.162,48 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak DAVACIYA ÖDENMESİNE,
·        Sair hususların gerekçeli kararda değerlendirilmesine,
·      Dair miktar itibariyle kesin olmak üzere davacının ve davalı vekilin huzurunda verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı..."

Görüldüğü gibi, Don Kişot misali bankalara karşı 5 yıldır devam ettirmekte olduğum haklı mücadelem bugün nihayet bir zaferle sona erdi. Bu karar ile ne davalı fakirleşmiş, ne de davacı olarak ben zenginleşmişimdir. Olan, sadece ve sadece hakikatin zaferi, adaletin yerini bulmasıdır.

Türkiye’de bir rekabet ihlaline bağlı olarak açılan üç katı tazminat davası neticesinde ödenen ve miktar bakımından temyize kabil olmadığı için kesinleşen ilk karar olan bu kararın, bundan sonraki davalara bir emsal olmasını diler; hak arama yolunda mücadele eden tüm tüketicilere, onların vekillerine, Türkiye’nin tartışmasız en iyi bağımsız idari otoritesi olan Rekabet Kurumuna ve oradaki değerli meslektaşlarıma ve dosya çerçevesinde bana her zaman destek olan, fikirlerini ve eleştirilerini paylaşan ve çok değerli katkılarıyla yoluma ışık tutan tüm arkadaşlarıma ithaf ediyorum.

Fiat justitia et pereat mundus!


M. Oğuzcan Bülbül