25 Ocak 2018 Perşembe

4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2015/1008 Numaralı Dosya Gerekçeli Kararı

Herkese Merhabalar,

2015/1008 E. numaralı dosyada verilen iki katı tazminata ilişkin gerekçeli kararı bugün tebliğ aldım. Kararda sehven "tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere..." ifadesi yer almakta.

Daha önce sizlerle paylaştığım kısa kararda, Mahkemenin kararının kesin olduğu açıkça belirtilmesine rağmen oluşan bu hata, Dosya Hakimimiz ile yapılan görüşmede "Kesinleşme Şerhi" düzeltilmiştir.

Bence karardaki en önemli cümle, ikinci sayfada yer alan "...bu eylemin, herhangi bir alt pazar ayrımı yapılmaksızın faiz oranlarına etki ettiği, davacının bankanın bu eylemi döneminde davalı bankadan kredi kullanması nedeniyle zarar gördüğü, bankalar arasında oluşturulan kartel nedeniyle..." cümlesidir.

Bu cümle, bilirkişilik yaptığım dosyalarda da sık sık gördüğüm üzere, bankaların "bankamıza şu kredi türünde suç isnat edilmemiştir" savunmasını tamamen çürüten, yine aynı şekilde bankaların "...tazminat şartları oluşmamıştır..." yönündeki yaygın savunmasını  bankaların rekabet ihlali nedeniyle davacı olarak zarar gördüğümü kabul ederek yine çürüten ve Rekabet Kurulu'nun kartel diyemediği rekabet ihlaline kartel diyen bir cümle olması nedeniyle Türk rekabet hukuku tarihine altın harflerle adını yazmıştır.

Bir kez daha hayırlı olmasını dilerim.

Görüşmek üzere,

M. Oğuzcan Bülbül