7 Nisan 2015 Salı

Rekabet Uyumda Bir Marka: AU Optronics

Herkese Merhabalar,

2012 yılının rekabet uyum dünyası açısından en ilginç davalarından birisi Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) sonuçlanan AU Optronics (AUO) davasıdır. Bu dava, AUO’ya verilen para cezası ile çalışanlarına verilen hapis cezalarında yapılacak indirimi karşılığı mahkeme zoru ile bir teşebbüse en az 3 yıl süre ile rekabet uyumdan sorumlu bir kişiyi işe alma ve bir rekabet uyum programı yürütme zorunluluğu getirilen ilk davadır.

Bu davadan sonra, örneğin 2014 yılında,  federal mahkemeler tarafından 162 adet dosya sonuçlandırılmış  ve bunlardan 113 adedi için (%70) mahkemeler ilgili teşebbüslere en az bir ay en çok beş yıllık süreyle “şartlı indirim” koşulları empoze etmiştir. Bahse konu 113 adet dosyadan 45 adedinde yani yaklaşık % 28’lik kısımda rekabet uyuma ilişkin “şartlı indirim” koşulları gündeme gelmiştir. Dolayısıyla rekabet uyumun mahkeme zoru ile teşebbüslere empoze edilmesi hususu ABD’de önemli bir ivme kazanmıştır. Ancak dönüp Avrupa’ya baktığımızda buna benzer bir uygulamanın önerildiği bir Avrupa Komisyonu veyahut yerel Rekabet Otoritesi kararı olmadığı için Avrupa Birliği nezdindeki veyahut yerel nitelikteki mahkemelerin ilgili konu hakkındaki görüşleri bilinmemektedir.

Bu davanın tekrardan gündeme gelme nedeni ise AUO’nun sahip olduğu ilklere bir ilk daha eklemesi ve mahkeme tarafından şirket nezdinde görevlendirilen “şartlı indirim” gözetmeni Michael McFarland’ın Kaliforniya Federal Mahkemesine yazdığı rapordur.

Michael McFarland’ın geçtiğimiz salı günü Mahkemeye ulaşan raporunda, AUO’nun 19 Mart 2015 tarihinde yarı zamanlı bir uzman işe aldığını ancak bu kişinin mahkemenin öngördüğü şekilde rekabet uyum programı oluşturabilmek için gereken zamanı ve uğraşıyı göstermediği belirtilmiştir. Bu nedenle, bahse konu raporda, AUO’nun tam zamanlı bir rekabet uyum sorumlusu işe almadığı, rekabet uyum programını başlatmadığı ve kendileri hakkında DOJ tarafından verilen karardaki riskleri ortadan kaldıracak adımlar atmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bir başka ifade ile AUO, kendisine rekabet hukuku alanında türünün ilk örneği olarak sunulan rekabet uyum sorumlusu işe alma ve rekabet uyum programı yürütme şartını yerine getirmeyerek yine bir ilke imza atmış ve (bireysel örnekleri çok yaygın olmakla birlikte) kurumsal olarak “şartlı indirim” şartlarını ihlal eden ilk şirket olarak tarihe geçmiştir.

Bu ihlal nedeniyle AUO’nun ceza indirim imkanını kaybetme ve ilave hapis cezaları yanında ödediği 500.000 USD para cezasına ilave cezalar ödemek durumunda kalma riski ortaya çıkmıştır. Kaliforniya Federal Mahkemesi’nin 13 Nisan 2015 tarihinde yapacağı oturumla AUO’nun bu ihlali hakkında karar vermesi beklenmektedir.


Görüşmek üzere...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder